Facebook Instagram

KYLÄ HAPPINESS

KYLÄ Happiness on organisaatioille, joissa…

  • tavoite on luoda kestävän hyvinvoinnin toimintakulttuuria
  • toiveena on muutos
  • halutaan tehdä toiveista tapa
  • tarvitaan ideoita, työvälineitä ja menetelmiä hyvinvoinnin lisäämiseksi
  • ollaan halukkaita panostamaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti hyvinvointiin
  • uskotaan, että hyvinvoivat ihmiset ovat organisaation tärkein voimavara
  • halutaan kannustaa työntekijöitä huolehtimaan hyvinvoinnistaan

KYLÄ Happiness tuottaa kestävää hyvinvointia ja työn iloa työyhteisöille.  Valmennusten lähtökohtana toimii kehon ja mielen yhteys ihmisen hyvinvointiin. Yksilön voidessa pahoin, se heijastuu koko ympäristöön välittyen myös asiakkaille ja yhteistyötahoille. Samoin heijastuu hyvinvointi ympärillemme. Kuinka saada hyvinvoinnin toiveet toteutumaan ja niistä kestäviä elintapoja?

Happiness sisällöissä keskitytään työn ilon ja hyvinvoinnin lisäämiseen jokaisen omista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Mielen ja kehon yksilö- ja ryhmävalmennukset sekä muut KYLÄn tarjoamat menetelmät luovat läsnäoloa, osallistavat, antavat oivalluksia, keinoja ja ratkaisuja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Käytössänne ovat tuore näkemys, monipuolinen palvelutarjonta ja  eri alojen osaavat ja rohkeat ammattilaiset.

Panostamalla hyvinvointiin yritykset ja organisaatiot ennaltaehkäisevät myös terveysongelmista syntyviä kustannuksia. Hyvinvointiin panostaminen on merkittävä organisaation menestystekijä. Tämä näkyy myös positiivisesti viivan alla.

OTATHAN YHTEYTTÄ!

Etusivulle