Facebook Instagram

JOHANNA VUORENMAA – HEHKU VISUAL

uuden työn tekijä, visuaalinen ajattelija, strategi, valmentaja, fasilitoija

Pirstaileisessa työelämässä ja kompleksisten ongelmien äärellä pyrin yksinkertaistamaan asioita ja luomaan uutta tietoa sekä yhteistä ymmärrystä. iPad apunani pyrin konkretisoimaan ja tekemään näkyväksi erilaisia prosesseja, strategioita ja visioita. Kuulen usein että minulla taito napata keskustelun tulvasta oleelliset elementit ja yhdistää tieto helposti ymmärrettävään muotoon.

Strategisen ajattelun ja ajattelun ohjaamisen lisäksi uskon silmät kiinni osallistamisen ja visualisoinnin voimaan ja niitä hyödynnän työssäni jatkuvasti. Oppimista, yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä pyrin luomaan sekä visualisoinneillani että fasilitoijana ja valmentajana.

Oppiminen on ikuinen intohimoni. Sitä pääsen toteuttamaan KYLÄä kehittäessä sekä käynnissä olevan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kautta, mutta se ulottuu vahvasti myös asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Haluan edistää sekä yksilön kehittymistä ja kasvua että oppimista koko organisaation tasolla. Parhaiten oppimista ja oivalluksia syntyy kun olemme aidosti innoissamme. Oppiminen siis luo työlle merkitystä ja tuottaa iloa. Yhdistän luontaisesti kirjoista saatua tietoa ja teoriaa käytäntöön, niimpä tiimioppimisen, uuden johtamisen, systeemiajattelun ja palvelumuotoilun teemoja ja teorioita vilahtelee vuorotellen projekteissa ja valmennuksissa.

Osaaminen:

Strateginen ajattelu, ajattelun ohjaaminen, fasilitointi, graafinen fasilitointi, visualisointi, palvelmuotoilu, arvonluonti, asiakaskeskeisyys, oppiminen, tiimioppiminen, uusi työ

Motto: “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

”Johannan läsnäolo on rauhoittava, voimakas ja voimauttava.” -Kyläläinen

”Johannan kanssa on kiva ja helppo työskennellä. Hän lähtee ennakkoluulottomasti mukaan nopeisiin ja haastaviin tilanteisiin. Johannalla on taito napata keskustelun tulvasta oleelliset elementit ja yhdistää tietoa.” -Kyläläinen

JOHANNAN LINKEDIN

HEHKU VISUAL VERKKOSIVUT

Johanna Vuorenmaa
johanna@kylagroup.fi
040 7769955

Etusivulle